O kompaniji

Dobrodošli u DIP

O nama

Livnica DIP d.o.o. je preduzeće za proizvodnju i promet aluminijumskih legura, osnovano 1994. godine u Novom Sadu. U početku preduzeće se isključivo bavilo proizvodnjom legura cinka, a zatim svoju privrednu aktivnost proširuje na proizvodnju legura aluminijuma i bakra. Legure se proizvode od primarnih i sekundarnih sirovina, koje se kupuju na lokalnom, evropskom i svetskom tržištu u skladu sa internacionalnim standardima. U prvu grupu metala koje koristimo spadaju: cink, silicijum, kalaj, mali metali, a u drugu otpadni aluminujum, bakar, bronza i mesing.

Već duži period smo vodeći proizvođač legura obojenih metala u Srbiji i regionu i to prvenstveno zahvaljujući našoj težnji da dobijemo visokokvalitetan gotov proizvod koji zadovoljava potrebe naših kupaca. Kako bismo to postigli i održali, mi ulažemo velike napore u tehničko i tehnološko opremanje našeg proizvodnog pogona i laboratorije, kao i u timsko organizovanje našeg kadra, gde bismo posebno stavili naglasak na vlastito znanje i iskustvo. Kad tome dodamo još neke važne karike u lancu našeg poslovanja, kao što su: klasifikacija i tretman sirovina, kontrola radioaktivnosti, konstantno testiranje kvaliteta tokom i nakon proizvodnje, uspeh je neizostavan.

Kapacitet livnice je 700 tona proizvedene legure na mesečnom nivou. Njih radimo u skladu sa standardima EN, DIN i SRPS, ali i po hemijskom sastavu i specijalnom zahtevu kupca. Kao što smo već napomenuli, u toku samog procesa proizvodnje vrše se konstantne provere hemijskog sastava budućih ingota. Ispitivanje se vrši u sopstvenoj, savremeno opremljenoj laboratoriji. U proizvodnom procesu koristi se prirodni gas kao energent, peći za topljenje sa automatskom linijom za izlivanje metala, ventilacionim sistemom sa filterima za otklanjanjanje aerozagađenja. Na taj način se redukuje emisija štetnih materija i smanjuje zagađenje životne sredine. Legure se isporučuju sa atestom. Težina ingota je 6 ili 8 kg. Ingoti su pakovani na palete težine 500-1000 kg. Svaka paleta je označena rednim brojem, nazivom robe, ukupnom težinom palete i oznakom broja šarže.

Kada su konkretne brojke u pitanju, preko 90% naših proizvoda plasiramo na tržište Evropske Unije i trenutno zaposljavamo oko 50 radnika, sa tendencijom daljeg rasta oba pokazatelja.

Proizvodnja legura tokom godina

Proizvodnja legura tokom godina DIP
Prodaja gotovih proizvoda

Prodaja gotovih proizvoda DIP
Porast broja zaposlenih tokom godina
Broj zaposlenih DIP Livnica

Osnovano
1994.

Legure aluminijuma,
bakra i cinka

Vodeći proizvođač legura obojenih metala

Sopstvena, savremeno opremljena laboratorija

50

Zaposlenih

30

Mreža izvoza

30

Proizvoda

700

Kapacitet livnice (Tona)
  • Proizvodjac legura obojenih metala
  • Proizvodjac legura obojenih metala
    "Vodeći proizvođač legura obojenih metala u Srbiji i regionu."