background

O nama


  • header
  • header
  • header
  • header
Dobrodošli u DIP

Livnica DIP d.o.o. je preduzeće za proizvodnju i promet odlivaka obojenih metala, osnovano 1994. godine u Novom Sadu. U početku preduzeće se isključivo bavilo proizvodnjom legura cinka, a zatim svoju privrednu aktivnost proširuje na proizvodnju legura aluminijuma i bakra. Legure se proizvode od primarnih i sekundarnihsirovina, koje se kupuju na lokalnom, evropskom i svetskom tržištu u skladu sa internacionalnim standardima.U prvu grupu metala koje koristimo spadaju: cink, silicijum, kalaj, mali metali, a u drugu otpadni aluminujum, bakar, bronza i mesing.

Već duži period smo vodeći proizvođač legura obojenih metala u Srbiji i regionu i to prvenstveno zahvaljujući našoj težnji da dobijemo visokokvalitetan gotov proizvod koji zadovoljava potrebe naših kupaca. Kako bismo to postigli i održali, mi ulažemo velike napore u tehničko i tehnološko opremanje našeg proizvodnog pogona i laboratorije, kao i u timsko organizovanje našeg kadra, gde bismo posebno stavili naglasak na vlastito znanje i iskustvo. Kad tome dodamo još neke važne karike u lancu našeg poslovanja, kao što su: klasifikacija i tretman sirovina,kontrola radioaktivnosti, konstantno testiranje kvalitetatokom i nakon proizvodnje, uspeh je neizostavan.

Kapacitet livnice je 700 tonaproizvedene legurena mesečnom nivou. Njih radimo u skladu sa standardima EN, DIN i SRPS,ali ipo hemijskom sastavu i specijalnom zahtevu kupca. Kao što smo već napomenuli, u toku samog procesa proizvodnje vrše se konstantne provere hemijskog sastava budućih ingota. Ispitivanje se vrši u sopstvenoj, savremeno opremljenojlaboratoriji. U proizvodnom procesu koristi se prirodni gas kao energent, peći za topljenje sa automatskom linijom za izlivanje metala, ventilacionim sistemom sa filterima za otklanjanjanje aerozagađenja. Na taj način seredukujeemisija štetnih materija i smanjuje zagađenja životne sredine. Legure se isporučuju sa atestom. Težina ingota je 6 ili 8 kg. Ingoti su pakovani na palete težine 500-1000 kg. Svaka paleta je označena rednim brojem, nazivom robe, ukupnom težinom palete i oznakom broja šarže.

Kada su konkretne brojke u pitanju, preko 90% naših proizvoda plasiramo na tržište Evropske Unije, i trenutno zaposljavamo oko 50 radnika, sa tendencijom daljeg rasta oba pokazatelja.

Članica smo udruženja Vojvodina Metal Cluster iz Temerina.

DIP DOO All rights reserved © 2013
 illyDesign | Make Your Style Better!