background

Proizvodi

Legure Aluminijuma su glavni proizvod DIP-a,
naša kompanija nudi kompletan asortiman legura koje lijemo u skladu sa evropskim standardom i po zahtevu kupca.

image
LEGURE ALUMINIJUMA U INGOTIMA
 • EN AB 43000- EN AB AlSi10Mg(a)- DIN 239
 • EN AB 43100- EN AB AlSi10Mg(b)
 • EN AB 43200- EN AB AlSi10Mg(Cu)- DIN 233
 • EN AB 44100- EN AB AlSi12(b)
 • EN AB 44200- EN AB AlSi12(a)- DIN 230
 • EN AB 44300- EN AB AlSi12(Fe)
 • EN AB 46000- EN AB AlSi9Cu3(Fe)- DIN 226
 • EN AB 46100- EN AB AlSi11Cu2(Fe)
 • EN AB 46200- EN AB AlSi8Cu3
 • EN AB 46400- EN AB AlSi9Cu1Mg
 • EN AB 47100- EN AB AlSi12Cu1(Fe)- DIN 231
 • EN AB 48000- EN AB AlSi12CuNiMg- DIN 260
 • EN AB 51000- EN AB AlMg3(b)- DIN 242

 • ALUMINIJUM DEZOKS do 95%, 97%, 99,50% i 99,70%
  u ingotima i zvezdicama

Prikaz hemijskog sastava
legura aluminijuma


Dimenzije i kilaŽa:


INGOTI:
· cca. 8,5 kg, 590 x 145 x 50 mm (d x š x v)
PALETE:
· cca. 500 kg, 600 x 600 x 820 mm (d x š x v)
· cca. 1000 kg, 1200 x 600 x 800 mm (d x š x v)
image
LEGURE CINKA U INGOTIMA
 • ZAMAK 3- ZnAl4
 • ZAMAK 5- ZnAl4Cu1
 • ZnAl27Cu2
 • CINK ANODA ZA GALVANIZACIJU 99,995% (600x200x10)
 • TONSUL
 • LEGURA ZA KATODNU ZAŠTITU PLOVNIH OBJEKATA

Prikaz hemijskog sastava
legura cinka

image
BAKAR U INGOTIMA 99,9%

LEGURE BAKRA U INGOTIMA I VALJCIMA
 • LEGURE BAKRA SA CINKOM
 •       CuZn33Pb2
        CuZn37Pb2Ni1AlFe
        CuZn39Pb1Al
 • LEGURE BAKRA SA KALAJEM
 •       CuSn10
        CuSn12
        CuSn14
 • LEGURE BAKRA SA ALUMINIJUMOM
 •       CuAl9
        CuAl10Fe2
        CuAl10Fe5Ni5
 • LEGURE BAKRA SA NIKLOM
 •       CuNi10Fe1Mn1
        CuNi30Fe1Mn1
 • LEGURE BAKRA SA KALAJEM I OLOVOM
 •       CuSn5Zn5Pb2
        CuSn5Pb9
        CuSn10Pb10

Prikaz hemijskog sastava
legura bakra

image
ODLIVCI
 • ODLIVCI OD ALUMINIJUMA
  LIVENI U PESKU I KOKILAMA
 • ODLIVCI OD BRONZE
  PUNIH I ŠUPLJIH PROFILA, SVIH PREČNIKA I RAZLIČITIH DUŽINA, TEŽINE OD 1 KG DO 3 TONE.
 • PROGRAM URBANOG MOBILIJERA
  LIVENI DEKORATIVNI STUBOVI, DEKORATIVNE KONZOLE, KLUPE
 • CRKVENA ZVONA
DIP DOO All rights reserved © 2013
 illyDesign | Make Your Style Better!