background

Reciklaža

image
OTKUP SIROVINA

Druga, ne manje značajna delatnost naše firme jeste upravo reciklaža, jer je aluminijum jedan od metala koji su u samom vrhu ekoloških materijala, čijom preradomse dobija nov gotov višenamenski proizvod. Sekundarne sirovine otkupljujemo na tržištu i vršimo njihovu obradu, reciklažu i preradu. Otkupljujemo sve vrste obojenih metala od fizičkih i pravnih lica i javnih i komunalnih preduzeća.

Našim aktivnostima i doprinosom metalni otpad prestaje biti otpad i postaje značajna sirovina u skladu sa propisima EU za upravljanje otpadom. Brižljivim radom i odnosima na zbrinjavanju sopstvenog otpada i predaji drugim postrojenjima na tretman, kao i praćenjem toka otpada minimizira se negativan uticaj na životnu sredinu.
Svaka sirovina podvrgava se rigoroznoj ulaznoj kontroli, proveri i čekiranju materijala i supstanci, time se omogućava transformacija recikliranog aluminijuma i drugih metala u visokokvalitetan proizvod i nalaženje namene u zahtevnoj automobilskoj i svim drugim industrijama.

Pored sekundarnih sirovina u procesu proizvodnje koristimo i primarne sirovine. Od primarnih: Cink, Silicijum, Kalaj i male metale.

Vrste otpada koje otkupljujemo su:

  • Aluminijumski otpad (industrijski, tvrdi aluminijum, limovi, profili, ofset ploče, stolarija, limenke, užad, cevi i sl.)
  • Bakarni otpad (cevi, limovi, užad, i sl.)
  • Mesingani otpad (slavine, ventili, limovi, i sl.)
  • Bronzani otpad (industrijski otpad, i sl.)

Posedujemo dozvole za sakupljanje, tretman i transport neopasnog i opasnog otpada, videti ovde. Za sav preuzeti otpad izdajemo Dokument o kretanju otpada.


Mesto otkupa:

Veliki rit 9a
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel/Fax: + 381 (0)21 6412 877
Mob: + 381 (0)63 553 674

Mapu možete videti ovde.
DIP DOO All rights reserved © 2013
 illyDesign | Make Your Style Better!