Zašto reciklirati

ČISTIJA BUDUĆNOST!

ZAŠTO RECIKLIRATI?


Šta je otpad?


Svaki materijal, proizvod ili predmet koji u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, ostaje isključen iz upotrebe.Sta je otpad

Šta je reciklaža?


Proces sakupljanja otpada koji je moguće reciklirati i ponovo upotrebljavati, a u cilju smanjenja zagađivanja životne sredine, uštede električne energije i prirodnih resursa. Reciklažom sprečavamo da otpad završi u prirodi i nanese štetu našem okruženju.

Šta je reciklaža?

O Aluminijumu...


Aluminijum je najkorišćeniji metal širom sveta. Više od trećine ovog materijala potiče od reciklaže. Prema statističkim podacima, godišnje se preradi 20 miliona tona sekundarnog aluminijuma. Proizvodnja od recikliranog aluminijuma zahteva mnogo manje energije i ispušta mnogo manje štetnih gasova.

DA ISKORIŠĆENO BUDE KAO NOVO...jedna je od osnovnih osobina ovog materijala, prepoznatljiv je i po:

  • srebrnkasto beloj boji
  • izuzetno je mek i lagan,
  • male gustine,
  • dobar je provodnik toplote i energije,
  • netoksičan,
  • u kombinaciji sa ostalim metalima značajno se povećava njegova čvrstoća...

Životni ciklus aluminijuma podrazumeva da se on stalno iznova koristi u procesu proizvodnje. Od prikupljenog aluminijumskog otpada preradom se dobijaju aluminijumske legure. Preradom ovih legura, ponovo se dobijaju odgovarajući gotovi proizvodi različite namene, svi ti gotovi proizvodi nakon nekog vremena ponovo završe u reciklaži i dođu u proizvodnju stvarajući jedan beskonačni ciklus. Na ovaj način dajemo doprinos očuvanju čovekove okoline.

Životni ciklus aluminijuma

Mi recikliramo otpad, vi zarađujete!