NAŠI PROIZVODI

Legure aluminijuma

Aluminijumske legure su mešavina otpadnog aluminijuma i raznih drugih elemenata. Različiti materijali, kada se dodaju u aluminijumsku osnovu, značajno poboljšavaju osobine aluminijuma, kao što su otpornost na koroziju, mogućnost kovanja i valjanja, čvrstoću, i druge pozitivne osobine u raznim kombinacijama. Za legiranje se kod nas najčešće koriste silicijum, cink, kalaj, titan, mangan, indijum itd.