ČISTIJA BUDUĆNOST!

Reciklažna delatnost

Druga, ne manje značajna, delatnost naše firme jeste upravo reciklaža aluminijumskog otpada. Po svojim karakteristikama aluminijum je jedan od metala koji se nalazi u samom vrhu ekoloških materijala i mi ga iznova i iznova koristimo u našem procesu sprečavajući time da kao otpad ugrozi prirodu i čoveka, a dajući mu novu formu i funkciju u obliku ingota koji se dalje koriste kao odlivci i delovi u različitim industrijama.

Preradom aluminijuma dobijaju se novi, višenamenski gotovi proizvodi, dalje upotrebljivi u raznim industrijama, a pre svega u zahtevnoj automobilskoj industriji.

Ulažemo stalni napor da smanjimo utrošak energenata (pre svega prirodnog gasa) po svakoj toni proizvoda i povećamo efikasnost, uz smanjenje emisije štetnih gasova što smo i postigli ugradnjom vrećastih filtera za svaku peć i merača gasa.

Sve što se odvija kod nas je u skladu sa svim važećim normama i propisima, čime doprinosimo očuvanju životne sredine, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, kroz našu povezanost sa poslovnim partnerima. Na ovaj način objedinjujemo ekonomske sa ekološkim ciljevima.

Životni ciklus aluminijuma podrazumeva da se on stalno iznova koristi u procesu proizvodnje. Od prikupljenog aluminijumskog otpada preradom se dobijaju aluminijumske legure. Preradom ovih legura, ponovo se dobijaju odgovarajući gotovi proizvodi različite namene, svi ti gotovi proizvodi nakon nekog vremena ponovo završe u reciklaži i dođu u proizvodnju stvarajući jedan beskonačni ciklus. Na ovaj način dajemo doprinos očuvanju čovekove okoline.

Aluminijum je prepoznatljiv i po:

Srebrnkasto beloj boji

Mek je i
lagan

Male je
gustine

Dobar je provodnik 

Veoma je netoksičan

Povećane je čvrstoće

Srebrnkasto beloj boji

Mek je i
lagan

Male je
gustine

Dobar je provodnik 

Veoma je netoksičan

Povećane je čvrstoće

Kategorije otpada koje se otkupljuju od pravnih i fizičkih lica

Odnosi se na otpad sa 0-5% nečistoće, tu spadaju glave motora, motori, klipovi, delovi od automobila očišćeni od svih neadekvatnih materijala ili primesa kako metalnih (gvožđa, magnezijuma, cinka, i sl.), tako i nemetalnih (plastike, ulja, masti, zapaljivih tečnosti, i sl.).

Lajsne ,antene, stolice, delovi frižidera i aparata očišćeni od svih neadekvatnih materijala ili primesa kako metalnih (gvožđa, magnezijuma, cinka, i sl.), tako i nemetalnih (plastike, ulja, masti, zapaljivih tečnosti, i sl.).

Čisti bez boje, čisti obojeni, čisti termo, čisti mešani- bez gvožđa, brava, ručki i poliuretanskih točkića; kao i paneli.

Nebojeni, bojeni

Ovu kategoriju čine litografske ploče, bez papira, plastike i prevelike količine mastila i drugih nečistoća.

Alu felne svih dimenzija i modela

Ovde spadaju čiste aluminijumske konzerve, bez gvožđa, tečnosti, prljavštine i drugih zagađujućih elemenata i nečistoća.

Al/Cu sa dodatkom bakra, Al/Al od čistog aluminijuma, očišćeni bez mesinga, gvožđa i drugih nečistoća.

Sve od struganog aluminijuma,opiljci ,bez gvožđa , primesa i drugih nečistoća

Sve vrste al folije za pakovanja bez nečistoća

Bez čelično-aluminijumske užadi, gvožđa, masnoće, izolacije i drugih stranih elemenata.

Za više informacija pozovite

Posedujemo dozvole za sakupljanje, tretman i transport neopasnog i opasnog otpada. Ukoliko neko ima sopstveni otpad obojenih metala, postoji mogućnost dogovora da se taj isti otpad preradi kod nas u oblik koji odgovara potrebi dostavljača. Pri tome se naplaćuju samo utrošci materijala/energenata i rada koji su angažovani.​

Dozvola

za sakupljanje i transport otpada u Republici Srbiji
Integralna dozvola za sakupljanje i transport otpada
Saznajte više

Dokument

o kretanju otpada - na srpskom jeziku
Dokument o kretanju otpada - na srpskom jeziku
Saznajte više