DOBRODOŠLI U DIP

Tehnologija rada

Tehnologije livenja su proizvodne tehnologije kojima se delovi formiraju tako što se rastopljeni metal uliva u kalup u kojem se hladi i očvršćava. Kako bi se postigao ujednačen kvalitet materijala, homogen i besprekoran izgled pored znanja i iskustva potrebno je posedovati i savremenu opremu koja zadovoljava visoke standarde ,kako u smislu samog procesa livenja, tako i u smislu zaštite životne sredine.

 

Zadnje dve godine DIP d.o.o je modernizovao svoj proizvodni proces i povećao proizvodni kapacitet livnice na cca 1000 tn mesečno .

 

DIP doo raspolaže sa 3 peći:

  • rotaciona peć kapaciteta 5 tn/smeni
  • 2 komorne peći kapaciteta po 6 tn/smeni

Ugradnjom sistema vrećastih filtera za sve postojeće peći, značajno je smanjena emisija štetnih materija u vazduh i zadovoljeni su visoki standardi zaštite životne sredine .

Uvođenjem automatskog pakovanja znatno je olakšan rad našim radnicima koji su do skora radili sva slaganja ručno, sada su palete ujednačenih dimenzija i izgleda , pakovanje je znatno brže i u mnogome je olakšan ceo proces.

Dizel viljuškari su zamenjeni električnim viljuškarima, kako radi redukcije troškova, tako i radi smanjenja buke i zagađenja.

Kupovinom nove prese značajno je unapređen proces reciklaže, pažljivim sortiranjem i selektovanjem materijala koji se nakon toga presuje u bale omogućeno je brže i efikasnije punjenje peći.